Dalibor Špok

Kateřina: 

Jako psycholog poskytuje psychologické poradenství v oblasti osobní změny, psychických problémů, hledání vlastního povolání, produktivity, pracovní spokojenosti a seberealizace. Organizuje přednášky a kurzy na psychologická témata. Je zakladatelem webu o kariérním poradenství EtLabora.cz. Zabývá se také poradenstvím nadaným dospělým (gifted adults).

Sleduje a komentuje společenské a politické dění, účastní se debat a rozhovorů. V této oblasti jej především zajímá propojení psychologie a změn v oblasti práce a zaměstnání, kultury, médií, technologií a společnosti - s důsledky, které přinášejí pro naši každodennost a současnou post-faktickou dobu.

Osobně jej zajímá věda, technologie, kulturní historie, filozofie a vzdělávání.

Zkušenost mediální viditelnosti (přednáška)

Za poslední roky jsem do mediálního prostoru vypustil mnoho psychologického i nepsychologického. Stal jsem se mediálně viditelným. Ale toto "viditelný" znamená také setkávání se s projekcemi, názory a emocemi druhých. Je to cesta zajímavých dilemat, vnitřních bojů a vnějších chyb. Rád bych s vámi reflektoval tuto svou zkušenost a položil si otázky: Co bylo daleko těžší/lehčí/jiné než jsem očekával? Co bych dnes udělal jinak? Co je pro úspěšné mediální působení důležité? A také: změnila má zkušenost s (mediální) sociální angažovaností mou životní a profesní pozici? Nebo, chcete-li, provokativněji: Stal jsem se díky ní lepším psychologem?