Daniela Kantorová

Kateřina: 

Daniela pochází z Ostravy. Doktorát v klinické psychologii získala na Wright Institute v Berkeley (USA), kde v současnosti také pracuje. Řídí program klinické praxe "College Wellness", kde se doktorandi učí poskytovat psychoterapii zaměřenou na psychologické trauma studentům středních a vyšších škol. Učí kurzy o traumatu, psychobiologii a obhajování práv lidí ve vězeňském systému. K jejím zájmům patří komunitní organizování proti rasismu a budování spolupráce mezi pracovníky z oblasti duševního zdraví a aktivistickými organizacemi. V roce 2020 byla Daniela prezidentkou organizace Psychologists for Social Responsibility. Je také členkou řídícího výboru organizace Anti Police-Terror Project, v rámci kterého vede program Mental Health First, jehož cílem je prevence kontaktu s policií lidí v psychické krizi. Ve volném čase píše poezii a věnuje se fotografii.

Léčivá spravedlnost/spravedlnost v léčení (přednáška)

Hledání spravedlnosti je odvěké lidské úsilí. Jak je propojené s léčbou traumatu? Jak se může projevovat v psychoterapii? A naopak, jakou roli hraje trauma při hledání spravedlnosti? Plánuji uvést koncept "Healing Justice" (Léčivá spravedlnost/spravedlnost v léčení), který pochází z amerického hnutí za sociální spravedlnost a popsat několik příkladů z práce s rodinami, které postihlo policejní násilí.