PROGRAM

OPEN SPACE

Hlavní téma je jasné: naše společenská odpovědnost. Ale co konkrétně Vás na něm "pálí"? Jakou otázku chcete přinést a hledat na ni odpovědi? Pro to všechno je určena sekce "Open Space", jejíž popis a pravidla najdete níže.

INSPIRATIVNÍ HOSTÉ A WORKSHOPY

Vybírali jsme hosty, kteří nás inspirují a pro nás v sympatickém významu "dělají vlny". Setkat se s nimi můžete v hlavní programové sekci a na několika workshopech.

KOMUNITA

Svou roli organizátorek vnímáme tak, že vytváříme zejména prostor a dobré podmínky. To ostatní je na nás všech. Čím naplníme sekci "Open Space", naše žaludky na komunitní snídani či coffee-breacích i večerní program. 


HARMONOGRAM NEDĚLE 5.6. 2022

 • od 8:00 registrace + komunitní snídaně (přines něco k jídlu pro sebe i ostatní, posnídáme spolu) 
 • 9:30 - 10:45 zahájení + odborný blok 1
 • 10:45 - 11:00 přestávka 
 • 11:00 - 12:30 odborný blok 2
 • 12:30 - 14:00 oběd (součást registračního poplatku) 
 • 14:00 - 15:30 odborný blok 3
 • 15:30 - 15:45 coffee-break 
 • 15:45 - 17:15 odborný blok 4
 • 17:15 - 17:45 coffee-break 
 • 17:45 - 18:00 úvod do Open Space
 • 18:00 - 19:30 blok Open Space
 • 19:30 - 20:30 večeře (zajišťuje si každý individuálně)
 • 20:30 - 21: 30 společenský program
 • 21:30 - 24:00 tichý večírek (s respektem k nočnímu klidu)

HARMONOGRAM PONDĚLÍ 

6.6. 2022

9:30 - 11:00 odborný blok 5
11:00 - 11:30 coffee-break 
11:30 - 13:00 odborný blok 6

13:00 - 13:30  ukončení fóra


Kompletní program ZDE

 Pro aktuální informace sledujte náš Facebook.  

OPEN SPACE - NEŽ SE SEJDEME...

První krok při organizaci OPEN SPACE je tzv. tržiště témat (marketplace). Kdokoliv může navrhnout téma týkající se společenské odpovědnosti psychoterapeutů/tek, které jej zajímá a představit jej ostatním. Protože i pro nás je tento formát experimentem, rozhodli jsme se tuto fázi zrealizovat v online podobě před vlastním konáním fóra. Tak, abychom mohli dobře připravit dramaturgii a předešli organizačním zmatkům na místě. Jaký bude postup?  

 1. Do konce března může kdokoliv přihlásit téma vyplněním formuláře, který bude zahrnovat také krátkou anotaci. Počítáme s časovými bloky max. 90 minut na téma. Kromě zastřešujícího tématu má Open Space jenom pár pravidel (viz níže). OS je primárně diskusním formátem, nejde tedy o to, abyste přednášeli nebo měli připravené odpovědi. Naopak jde o to přinést důležitou otázku, o které chcete s ostatními diskutovat a hledat na ni odpovědi společně. Může se jednat o téma ryze teoretické nebo naopak o Váš osobní zážitek, zkušenost z praxe, problém, na který narážíte či inspiraci, kterou chcete dále rozvinout. Zkrátka o cokoliv, co byste rádi s ostatními prozkoumávali v malé a proměňující se skupině motivované zájmem o dané téma. 
 2. Podle toho, kolik témat se nám sejde, rozhodneme o dalším postupu (podobná témata možná se souhlasy navrhovatelů sloučíme, v případě, že se nám témat sejde hodně, využijeme hlasování apod.)
 3. Sestavíme program sekce Open space tzn. jednotlivým tématům přiřadíme časové bloky v programu. Do 31. 5. zveřejníme finální program. 

Máte nápad na téma do Open Space, ale nevíte, jak ho uchopit? Nebo se zastavujete z nějakého jiného důvodu? Ozvěte se nám. Moc rády s Vámi vše probereme, pomůžeme zformulovat, podpoříme...


OPEN SPACE NA MÍSTĚ

 • Všechno důležité pro hladký průběh Open Space si řekneme i na místě. 
 • Když se sejde skupina nad daným tématem, jeho autor/ka téma v krátkosti uvede. Nemusí se jednat pouze o teoretický vstup, ale také může jít o prožitkovou aktivitu, sdílení osobní zkušenosti apod.
 • Hlavní náplní je pak sdílení a diskuse. Autor nebo autorka tématu facilituje diskusi, nebo se může dopředu domluvit s někým dalším, kdo tuto funkci zajistí.
 • Užitečné je dopředu domluvit, kdo bude zapisovat výstupy z diskuse a vyčlenit čas na skupinové odsouhlasení zápisu, aby nic důležitého nezapadlo. Zápis může mít rozmanitou podobu (slovní záznam, mentální mapa, sketchnoting...)
 • Výstupy budou umístěny v hlavním prostoru a bude vyčleněný čas, kdy budou zástupci skupin k dispozici pro případné dotazy.

Hlavní pravidla OST

 • kdokoliv přijde, je ten správný
 • cokoli se stane, je to, co se stát má
 • začne se, když je čas zralý
 • když se skončí, tak je konec: každé téma má vyhrazený slot 90 minut, je ale na konsenzu skupiny, zda téma opustí dřív nebo se naopak domluví na pokračování v diskusi
 • Zákon dvou nohou = kdykoliv se neučíš a nemáš co sdělit, můžeš jít do jiné skupiny