Lenka Pavuková-Rušarová

Som certifikovaná klinická psychologička a psychoterapeutka.

Pracujem v súkromnom zdravotníckom zariadení, kde sa venujem individuálnej i párovej psychoterapii. Viac ako 15 rokov pracujem terapeuticky i s transrodovými ľuďmi.

Absolvovala som odborné výcviky v SR i v zahraničí, preložila som viacero odborných publikácií. Som absolventkou dlhodobého výcviku v Českom institutu pro výcvik v gestalt psychoterapii Dialog, som tiež oprávnená pracovať metódou EMDR. Som členkou výboru České společnosti pro gestalt terapii a tiež súčasťou medzinárodnej terapeutickej komunity GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles). 

Koľko rodov sa zmestí na špičku ihly? - pohľad na transrodovosť a iné identity ako na emancipáciu odlišnosti (přednáška)

Je spoločnosť s mnohými identitami a nejasnými hranicami lepšia ako tá, kde existuje iba muž a žena? Ako sa rodovosť odráža na spokojnom živote páru? Ako sa formuje rodová identita? Nakoľko súvisí so sexualitou?
Malé odpovede na veľké otázky.