Marta Pilařová

Marta studovala jazyky, dějiny umění a žurnalistiku. Od přelomu tisíciletí se profesně věnuje práci v médiích, zpočátku v regionálním Týdeníku Ostrava, od roku 2005 v redakci zpravodajství České televize. Živými vstupy a reportážemi přispěla do širokého spektra pořadů zpravodajské ČT24 a také do pořadů Fokus Václava Moravce, 168 hodin, Reportéři ČT, Zblízka a mnoha dalších. Je spoluautorkou sociálních a kulturních dokumentů (cykly Zrezivělá krása, Intolerance, Náš venkov...). Odjakživa se aktivně věnuje kultuře, zejména amatérskému divadlu a filmu (soubor Láhor Soundsystem) a hudbě (kapely Disney a Kulma). Produkčně a dramaturgicky spolupracovala a spolupracuje na pořádání kulturních akcí (koncerty, festivaly a akce s akcentem na zabydlování industriálních areálů a veřejného prostoru). Stojí ve vedení spolku Provoz, který od roku 2009 kulturně oživoval bývalý černouhelný důl Hlubina v Dolních Vítkovicích. Od roku 2020 Provoz působí v centru města na nábřeží Ostravice, kde nadále vytváří udržitelný prostor pro svobodnou kulturu a tvorbu. 

Psychologové a psycholožky v médiích: jak na to? (přednáška)

Jak překonat ostych z médií? Jak účinně sdělit to, co chci? Kdo jsou novináři a proč se jich nebát? Přednáška s diskusí zkušené reportérky má za cíl přiblížit psychologům a psycholožkám, jak co nejlépe komunikovat s veřejností prostřednictvím médií.

S kůží na trh: workshop mediální prezentace

Vyhněte se slepým uličkám a vyražte s kůží na trh vybaveni radami a tipy od zkušené novinářky. Jak moc stručně je tak akorát? Kdy je to ještě odborné a kdy už nesrozumitelné? Tady se dozvíte do hloubky a prakticky si vyzkoušíte, jak mít mediální prezentaci pevně ve svých rukou.