Přednášky

Věra Roubalová Kostlánová


Když mám vlny v sobě 


Když mám vlny v sobě, musí ven? Při terapii? Je to k dobrému pro klienta, pro vztah, pro mě? Možná i pro okolí?

Kateřina Šimáčková


Základní práva lidí s psychosociálním postižením 

Videopřednáška


Přednáška o právech osob s psychosociálním postižením
z perspektivy Ústavního soudu - nedostatek sociálních služeb a respektu ke konkrétní osobě, kterou nemáme vnímat jako diagnózu, ale jako člověka se svými specifiky. Problém dobré úpravy v občanském zákoníku, ale špatné realizace v rozhodování některých soudů. Z perspektivy Evropského soudu pro lidská práva - jaká
rozhodnutí změnila pohled na lidi s psychosociálním postižením a proč. 

Kumar Vishwanathan, Daniela Kantorová

Solidaritou proti útlaku v kontextu anti-ciganismu a hnutí Black Lives Matter


V tomto příspěvku se zamyslíme nad dopady vnějšího a vnitřního útlaku v podobě anti-ciganismu v České republice, a na to, jak je možné se mu postavit. Budeme reflektovat nad rozdílnými pozicemi a rolemi dominantní a utlačované skupiny, a probereme zkušenosti z emancipačního hnutí Afroameričanů a z toho, jakou podporu mu poskytují bílí (evropští Američané).

Marta Pilařová

Psychologové a psycholožky v médiích: jak na to?

Jak překonat ostych z médií? Jak účinně sdělit to, co chci? Kdo jsou novináři a proč se jich nebát? Přednáška s diskusí zkušené reportérky má za cíl přiblížit psychologům a psycholožkám, jak co nejlépe komunikovat s veřejností prostřednictvím médií. 

Slon v křesílku: cesta k naší bezmoci? 

Víte, jak sníst slona? Po částech. Některé problémy současného světa jsou natolik komplexní, že je na individuální úrovni již nedokážeme vyřešit.

Možná to z našich terapeutických křesílek nevidíme, ale část našich psychoterapeutických snah může paradoxně vést k tomu, že začneme zbezmocňovat nejen sami sebe, ale i naše klienty a pacienty.

Víte, jak unést slona? Společně. Americká psychologická asociace založila Globální psychologickou alianci (GPA), ke které jsme loni zdárně připojili i Českou republiku. Jako psychologové studujeme lidské chování, jeho motivaci a zákonitosti změny. Můžeme se tedy zároveň jako psychoterapeuti stát nositeli změny a zaujímat stanoviska? Pro mnohé z nás je to jako vyslovit nahlas jméno Lorda Voldemorta. Ale přesně o to teď běží. 

Workshopy

Kapacita workshopů je limitovaná. Přihlášení bude probíhat přes Eventee v květnu (přesný termín se dozvíte z newslettru).

Future sense, Gestalt theatre a improvizace:  podporujeme kreativní přizpůsobování ve 21. století


"Future sense" je kniha Malcolma Parletta zpřístupňující principy Gestalt terapie širšímu spektru oblastí rozvoje lidí i společnosti ve 21. století. Parlett představuje "5 dovedností pro budoucí svět", které jsou esencí kreativního přizpůsobování a vedou k "umění života" prodchnutého kreativitou a spontaneitou. Jsou jimi:

  1. sebeuvědomování
  2. vztahování se ke druhým a světu
  3. schopnost reagování na situaci teď a tady
  4. vtělesněnost prožívání (embodiment)
  5. experimentální postoj k životu

Parlett je toho názoru, že naši schopnost kreativně se přizpůsobovat lze kultivovat a rozvíjet. 

Impro a drama jsou pro nás bezpečným experimentálním hřištěm a zároveň posilovnou kreativního přizpůsobování. Proto vám nabízíme workshop, během kterého ochutnáme možnosti, jak můžeme své "umění žít" kultivovat prostřednictvím divadelní improvizace a porozumět tomuto procesu optikou Gestalt terapie. Skrze vtělesněnou zkušenost se také pokusíme dotknout existenciální roviny kreativního přizpůsobení. Kultivovat jej na úrovni přesahující jednotlivce je možná jednou z cest, jak čelit proměnám našeho života v kontaktu s environmentálními a společenskými výzvami současného světa.

Lucia Čemová, Martin Novák, Jakub Černý


S aktivismem na jedné vlně

Známe se díky působení ve Spolku Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v pomáhajících profesích. Všichni jsme vystudovali psychologii a věnujeme se práci s lidmi v různých oblastech: psychoterapie, komunitní psychiatrie, sociální služby. Spojuje nás představa, že práce v pomáhajících profesích je inherentně politická a může být jedním z nástrojů sociální změny. Není-li však spojena s kritickou reflexí, může působit také opačně - legitimizovat a posilovat nevyvážené a opresivní vztahy. To nás všechny vedlo také k doktorskému studiu a výzkumu zaměřenému právě na takovou reflexi. Lucia se věnuje společenským procesům začleňování a vyčleňování migrantek*migrantů. Jakub se věnuje tomu, jak se lidé vyrovnávají s útlakem v bydlení. Martin se věnuje etnografickému výzkumu probíhající reformy péče o duševní zdraví. Naši psychoterapeutickou orientaci kromě dialogické praxe informuje také daseinsanalýza (Martin), systemika a biosyntéza (Lucia a Jakub).

Profesní aktivity se v našich životech prolínají ve spolupráci s aktivistickými kolektivy usilujícími o sociální změnu, z čehož bychom chtěli vycházet také v našem workshopu na Vlnách. Ten bude zahrnovat prezentaci, cvičení a otevřený prostor pro sdílení a diskuzi. Vycházíme přitom z teze, že sociální změna představuje v dnešním světě stále aktuálnější výzvu pro mnoho lidí a komunit. Snaha měnit svět nám v mnohém pomáhá vyrovnat se s nespokojeností či smutkem, který zažíváme tváří tvář ekologickým a sociálním problémům. Na druhou stranu můžeme snadno zapomenout, že naše zdroje jsou omezené a že nemáme k dispozici zaručené způsoby či manuál, jak změnu dělat. To vše může být frustrující a vést k tomu, že vyhoříme ještě předtím, než shoří i vše okolo. Mnohdy se k tomu přidávají také náročné zkušenosti spojené s tím, že se aktivistky*aktivisté dostávají do bezprostředního kontaktu s nespravedlností a utrpením druhých nebo se sami stávají oběťmi násilí. Tito lidé se mnohdy i při závažných potížích rozhodnou nevyhledat odbornou pomoc, například proto, že se v minulosti setkali*y s předsudky ze strany pomáhajících profesionálů*profesionálek.

Považujeme za smysluplné na takovou situaci z pozice lidí s psychoterapeutickým vzděláním a citlivostí pro sociální změnu reagovat na dvou rovinách, které bychom chtěli na našem workshopu představit a společně diskutovat. Za prvé podporou budování neformálních sítí podpory mezi lidmi z aktivistického prostředí, a obecně budování kolektivních kapacit k resilienci a vztahů založených na vzájemné péči. Zadruhé pěstováním reflexe umožňující nám jako odborníkům*odbornicím nahlédnout, že svým působením můžeme, ale také nemusíme reprodukovat vztahy založené na nepřijetí nebo dokonce útlaku druhých.

Zuzana Vasičak Očenášová (SR)

Brigita Trimajová (SR)


Svet v terapeutickej miestnosti

To, že svet je v terapeutickej miestnosti pri každom jednom sedení s klientom, je fakt. To, či si ho všimneme a prizveme k spolupráci, alebo ho budeme ignorovať, pretože je zdanlivo príliš vzdialený od individuálnej práce s klientom, robí obrovský rozdiel. Ak si svet všimneme a ponúkneme mu stoličku, môžeme byť prekvapené, ako to vie posunúť prácu do kontextu, posilniť pocit férovosti, alebo aj zmeniť fokus na problém. Prinesieme kus úľavy klientovi, ktorý inak sám nesie na svojich pleciach aj to, čo mu nepatrí. Aj my terapeuti a terapeutky klientely prevažne strednej spoločenskej triedy sme súčasťou sveta. Aj my robíme vlny. Je dôležité uznať naše privilégiá a ako my sami môžeme nevedome prispievať k spoločenským nerovnostiam a sociálnemu útlaku. Pracujeme s metódou hlbokej demokracie v kontexte procesorientovanej psychológie. Prinesieme teoretický kontext, prácu na sebe a s klientskou situáciou.  

Dana Stene

Barbora Nová 

Plogging movement

Příležitost si popovídat, zaběhat, poznat okolí a trošku ho uklidit. Možná i jít příkladem. Pojďte si s námi vyzkoušet nový sportovní trend "Plogging". Plogging je ze švédského Plocka upp (sbírání), kombinuje jogging a plocking, tedy běhání a sbírání odpadků. Kromě enviromentálních přínosů dává plogging i extra rozměr v posilování středového stabilizačního svalstva a ohebnosti, když se každou chvíli pro něco shýbáte. A navíc za sebou zanecháme čistější přírodu. Podle švédské fitness aplikace Lifesum hodina běhání spojená se sběrem nepořádku spálí 580 kalorií, zatímco "obyčejný" běh jen 470. Tak poběžte s námi! Pytle, odborný trénink a pohodu dodáme, rukavice si prosím doneste svoje, neboť nevíme, kolik vás přijde. Ploggerům Zdar!

Panelová diskuse: 

Terapeutky a terapeuti v médiích

Jan Majer


Lenka Pavuková Rušarová


Petr Bouška

Kateřina Duchoňová


Dalibor Špok 

Moderuje: Marta Pilařová

Účast přislíbili: 

  • Jan Majer (vydavatel a šéfredaktor Psychologie.cz)
  • Lenka Pavuková Rušarová (klinická psycholožka a psychoterapeutka, některé její mediální výstupy ZDE)
  • Petr Bouška (moderátor pořadu Balanc na Radiu Wave a terapeut ve výcviku)
  • Dalibor Špok (psycholog, některé jeho mediální výstupy ZDE)
  • Kateřina Duchoňová (psychiatrička, psychoterapeutka a lidskoprávní aktivistka, jeden z aktuálních výstupů ZDE)