Adam Suchý a Miroslav Světlák

Kateřina: 

Od těchto autorů doporučujeme: 

Adam SUCHÝ. Klinický psycholog, gestalt psychoterapeut a soudní znalec. Působil jako vedoucí psycholog na Psychiatrické klinice FN Olomouc, od roku 2009 vede privátní praxi v Prostějově. Je výcvikovým trenérem a supervizorem v Institutu Dialog a také členem odborné rady České společnosti pro Gestalt terapii. Více než 20 let publikuje v populárních i odborných časopisech, je autorem knihy "Mediální zlo - mýty a realita" (Triton, 2007). 

Miroslav SVĚTLÁK. Klinický psycholog, gestalt psychoterapeut, odborný asistent a přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se výzkumně i klinicky zabývá tématem emočního uvědomění, regulace emocí, mindfulness a v posledních letech také tématem eHealth (publikační činnost ZDE). Přednáší lékařskou psychologii a psychosomatiku na LF MU a částečně pracuje jako klinický psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno. 

Adam s Miroslavem vedou od roku 2009 skupiny a workshopy pro zdravotníky, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně se taky podílejí na projektu zlepšení organizační kultury. Jsou také iniciátoři a koordinátoři České psychologické aliance pro globální změny, díky které došlo k připojení ČR ke Global Psychology Alliance pod záštitou Americké psychologické Asociace. 

Slon v křesílku: cesta k naší bezmoci? (přednáška)

Víte, jak sníst slona? Po částech. Některé problémy současného světa jsou natolik komplexní, že je na individuální úrovni již nedokážeme vyřešit.

Možná to z našich terapeutických křesílek nevidíme, ale část našich psychoterapeutických snah může paradoxně vést k tomu, že začneme zbezmocňovat nejen sami sebe, ale i naše klienty a pacienty.

Víte, jak unést slona? Společně. Americká psychologická asociace založila Globální psychologickou alianci (GPA), ke které jsme loni zdárně připojili i Českou republiku. Jako psychologové studujeme lidské chování, jeho motivaci a zákonitosti změny. Můžeme se tedy zároveň jako psychoterapeuti stát nositeli změny a zaujímat stanoviska? Pro mnohé z nás je to jako vyslovit nahlas jméno Lorda Voldemorta. Ale přesně o to teď běží.