Václav Pfeifer-Mikolášek

Barbara: Konferenci v Mikulové jsem strávila s hlavou plnou organizace, z programu si toho vážně moc nepamatuji. Ale Václavův workshop "Mezi bezmocí a aktivismem" ano. Zanechal ve mně spíše emoční stopu - jak kontakt s vlastní bezmocí ohledně mnohých globálních témat, jejich sdílení v důvěrném dialogu a respektující atmosféře, vytváří také prostor pro naději a chuť využívat svůj vliv do té míry, do jaké můžeme. Václav tak byl první, kdo mě napadl, když jsme se shodly na tématu společenské odpovědnosti.

VÁCLAV PFEIFER-MIKOLÁŠEK. Narodil jsem se v Praze a v Plzni jsem vystudoval informatiku. Šestnáctým rokem žiji ve Vídni, kde jsem na univerzitě Sigmunda Freuda vystudoval psychoterapeutické vědy a při institutu IGWien absolvoval trénink v Gestalt terapii. Na Gestalt terapii se mi líbí, že má silné filozofické kořeny a přitom si uchovává lehkost a přímost ve vztahu k člověku. Na podzim roku 2022 vyjde v nakladatelství Routledge má kniha "The History, Theory and Community of Gestalt Therapy: Exploring the New York Institute", ve které dokumentuji a diskutuji vývoj tohoto avantgardního a společensko-politicky angažovaného institutu.

Barbara Ernest mě požádala, abych řekl něco osobního k tématu psychoterapie a společenské odpovědnosti. Tím mi docela zavařila! Chtěl bych upřímně odpovědět, ale jak se vyhnout patosu při tak velkém tématu? Osobně mi je asi nejblíže ten postoj, jak ho zformulovala Laura Perls: "Myslím, že když napomáháme druhým žít autentičtěji, [...] tak je to vždycky politická práce, ať už v terapii, výchově či v sociální práci." Za sebe bych možná tu autentičnost ještě doplnil o citlivost a o to, že ta práce začíná u osoby terapeuta*terapeutky. Dialogický postoj Gestalt terapie je podle mě jejím nejostřejším politickým nástrojem a přál bych si, aby si jej tahle modalita i nadále držela dobře nabroušený.

Jak se dělají vlny po newyorsku? (přednáška)

Přednáška vychází z mých rozhovorů se současnými členy New York Institute for Gestalt Therapy, ohlíží se za historií tohoto institutu a zejména reflektuje, jak stávající členové vnímají a žijí politickou rovinu gestalt terapie.  

Dva tance v poli (workshop)

Skupinový experiment, který si klade za cíl prozkoumat výrok: když trpí část pole, trpí celé pole. V duchu politického Gestaltu se experiment opírá o princip dávání hlasu (umlčeným) menšinám.