Věra Roubalová Kostlánová

Kateřina: 

Věra je psychoterapeutka a supervizorka, signatářka Charty 77 a držitelka ceny Paměti národa, která se ve své praxi věnuje zejména tématům transgeneračního přenosu traumatu a pomoci příchozím z cizích zemí. S kolegyní Helenou Klímovou vedla dvacet let psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra s názvem Rodiny po holocaustu. Ve spolku InBáze vede také skupinu terapeutů, kteří poskytují psychoterapii uprchlíkům a migrantům. Zajímá se o dění v občanské společnosti, a o to, jak se žije lidem kolem ní.

Čeho se potřebujeme držet? (přednáška)

Koncept udržitelného rozvoje byl v souvislosti s ochranou životního prostředí dlouhou dobu jakýmsi symbolem pro to, jak žít s akcentem na budoucnost, kde jsou zachovány, případně zlepšovány standardy našeho života. Tento typ rozvoje v zrcadle nejen krize klimatické přestává dávat smysl. Ukazuje se, že klíčová je otázka, co vlastně chceme udržet. Čeho se chceme držet, s čím udržovat vztah. A co to je vlastně rozvoj? Že stále něčeho přibývá, něco roste, zvětšuje se? A jak souvisí toto pojetí rozvoje s tolik oblíbeným pojmem osobního rozvoje či růstu? Jak v tom můžeme být sami? A spolu? Spolu s kým?