Zdeňka Voštová

Barbara: So Zdeňkou jsme se potkaly jako vyjukané čerstvé matky v jednom rodinném centru. Ženy zvyklé dost pracovat a připadat si schopné, hozené do divokých vod mateřství, kde nejde o výkony a je těžké neselhávat:-) Zdeňka byla v té době ještě právnička a já od té doby s obdivem sleduji její profesní i životní dráhu: jak lze úplně změnit kariéru, najít si "své téma" a mít dost odhodlání, odvahy i kompetencí jej přinášet do veřejné diskuse. Věřím, že dnes i díky ní máme o environmentálním žalu všichni aspoň základní povědomí. Když se zkrátka řekne terapeut/terapeutka, který/která se nebojí být vidět a využívá to pro důležité věci, je právě Zdeňka jedna z prvních lidí, kteří mě napadnou.   

Zdeňka je psychoterapeutka a mediátorka. Mezi její specializace patří poskytování emocionální podpory lidem, na které doléhá tíha environmentální krize. Pravidelně na toto téma pořádá přednášky a prožitkové workshopy pro lidi aktivní v environmentálních hnutích i pro širokou veřejnost. Při své práci čerpá z Gestalt psychoterapie, práce obnovující spojení od hlubinné ekoložky Joanny Macy a mindfulness. Věří, že emocím a vnitřnímu světu lidí je třeba věnovat péči a pozornost stejně tak jako velkým systémovým změnám a že jedno od druhého nelze zcela oddělit.  

Environmentální žal jako cesta k naději (přednáška)

Na přednášce se dozvíte teoretický základ k prožitkům environmentálního žalu a jak tento fenomén rezonuje světovou i českou společností. Posdílím s vámi také způsoby terapeutické práce a podpory, které mohou pomoci lidem tyto těžké prožitky nést a integrovat.   

Environmentální žal prožitkem (workshop)

Pomocí vlastního prožitku si vyzkoušíme, jak s environmentálním žalem pracovat. Budeme přitom vycházet nejen z gestalt psychoterapie, ale také mindfulness a práce obnovující spojení od ekopsycholožky Joanny Macy. Na workshopu bude též prostor na dotazy a vzájemné sdílení vašich zkušeností.