KAPACITA JE NAPLNĚNA, DÍKY ZA ZÁJEM! 

DĚLAT VLNY

Setkání psychoterapeutů a psychoterapeutek, kde nepůjde (jen a hlavně) o klienty.  Aneb když je klientem svět... 

O společenské odpovědnosti v psychoterapii

5.-6. června 2022 / Ostrava


Srdečně zveme na akci, kterou chceme vytvořit komunitně, tak, abychom všichni byli tvůrci i příjemci. Rádi bychom se s Vámi setkali nad tématem, které v české psychoterapii postrádáme, ačkoliv je podle nás přímo vtělené do teorie gestaltu: jak můžeme jako gestaltterapeuti a gestaltterapeutky přispívat k péči o širší pole. Vítáme i kolegyně a kolegy z jiných směrů se zájmem o toto téma.

Barbara Ernest a Kateřina Ožanová


TÉMA SETKÁNÍ

Často se v soukromí svých terapeutických pracoven zaměřujeme jen na péči o klienta a jeho potíže. Vnímáme ale, že naše odpovědnost má mnohem více rozměrů. Pojďte se společně zamyslet nad tím, jak více integrovat sociální a environmentální hlediska nejen do naší každodenní psychoterapeutické práce, ale také do našeho "bytí ve světě". Od sebepéče, přes péči o klienty až po péči o komunitu a planetu.


FORMÁT SETKÁNÍ

Jedna "dějová linka" setkání bude probíhat ve formátu Open Space Technology. Jedná se o neformální, nehierarchickou, dialogickou metodu umožňující sdílení osobních zkušeností a pohledů na zvolené téma. Fórum tedy nemá předdefinovanou agendu, pouze zastřešující téma - v našem případě společenskou odpovědnost psychoterapeutů a psychoterapeutek.

 • Každý může přijít s (pod)tématem či otázkou, které ho/ji zajímá a představit jej ostatním.
 • Témata jsou diskutovaná v menších skupinkách. Nositel či nositelka tématu jej uvádí, nabízí podněty k diskusi, facilituje ji a zajištuje písemný výstup z diskuse, který bude k dispozici všem účastníkům fóra.
 • "Diskusní kroužky" běží paralelně, pro jedno téma je vyhrazeno max. 90 minut.
 • Vybíráte si témata, která Vás osloví a která máte chuť blíže prozkoumat v dialogu s druhými - když se přestanete cítit "na správném místě", jednoduše se přesunete jinam. 
 • Všichni účastníci budou mít možnost seznámit se s písemnými výstupy ostatních skupin.

Paralelně s tímto participativním formátem bude probíhat námi sestavený program. Těšit se můžete na inspirativní hosty z psychoterapeutické oblasti i na zajímavé mezioborové přesahy. Součástí programu bude i několik workshopů (s limitovaným počtem míst).

PŘÍKLADY OTÁZEK, NA KTERÉ MŮŽEME SPOLEČNĚ HLEDAT ODPOVĚDI

 • Jak posilovat individuální zdraví v systému, který v mnohém kolabuje?

 • Jak integrovat aspekty širšího pole (kulturní, environmentální...) do práce s klienty? 

 • Jak šířit principy GT "ve světě" mimo zdi našich pracoven?

 • Co nás blokuje být angažovanější ve veřejném prostoru? A co by nás v tom naopak mohlo podpořit?

 • Jaká je naše role ve vztahu ke klimatické krizi?

 • Má nebo nemá být psychoterapie apolitická? A co to vůbec znamená? 

 • Jak jde dohromady gestalt a aktivismus?

 • Jak zacházíme s vlastním vlivem, mocí a (bez)mocí ve vztahu k celospolečenskému dění?

 • Co nám ukázala covidová pandemie o naší angažovanosti?

 • Jak můžeme přispět k boji s dezinformacemi?

 • A co gestalt a lidská práva, genderová, sexuální a vztahová diverzita, sociální nerovnost, feminismus...?

... a jaké téma chcete přinést vy? 

Prosím přečtěte si podrobnější informace o Open Space ZDE a nebojte se přihlásit své téma. 


PROČ "FÓRUM" A PROČ "DĚLAT VLNY"?

Hledali jsme označení, které co nejlépe vystihuje naši představu o komunitní formě a dialogičnosti našeho setkání. A vyšlo nám z toho právě "fórum" jako veřejné místo, kde je možné otevřeně diskutovat na zadané téma, vzájemně se inspirovat, hledat styčné body a rozdílnosti.

Myslíme si, že je žádoucí, aby psychoterapeuti a psychoterapeutky "dělali vlny" ve veřejném prostoru - pomáhali prozkoumávat status quo, nebáli se jej narušovat, vystupovali jako aktivní členové svých komunit a společnosti a ambasadoři a ambasadorky důležitých otázek nejen v oblasti duševního zdraví. 


O MÍSTĚ KONÁNÍ

Setkání se bude konat v Galerii PLATO v Ostravě. Tato městská galerie pro současné umění obývá téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Jde o zcela unikátní prostor, který spolu rády navštěvujeme, a proto jsme hodně stály o to, aby naše setkání proběhlo právě zde. Plato nám učarovalo nejen svojí jedinečnou atmosférou, ale také společnou misí: vytvářet prostor pro ty, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. 

Autoři/autorky fotografií: Martin Polák, Lucie Gurecká, Iveta Horáková, Matěj Doležel, Martin Popelář, Magdaléna Zetek, Jakub Frank 

BUĎTE S NÁMI U TOHO!


PODPOROVATELÉ